geschiedenis & achtergrond

Rood Noot is een voormalige paardenfokkerij uit 1880 die tegelijk podium, atelier en stal is. Een uniek monumentaal erf dat verschillende generaties samenbrengt. Een groene plek te midden van een stedelijke omgeving. De geschiedenis is voelbaar, terwijl het toekomstige centrum van Leidsche Rijn langzaam maar zeker dichterbij komt.

Rood Noot geschiedenis (Baldwin Henderson)Geschiedenis
Het Rood Noot-gezelschap bestaat uit Kirsten Roosendaal, Wout de Boer en Peter Kolpa. Alle drie studeerden Theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Kirsten en Wout e.a. richtten tijdens hun studie het toneelgezelschap De Maan op. Peter formeerde samen met anderen in 1990 het toneelspelersgezelschap ‘t Barre Land. De Maan nam in 2005 de locatie Rood Noot over na het overlijden van de voormalige eigenaar, boer en paardenfokker Wout Hamoen. Peter was steeds vaker te gast bij De Maan, todat hij in 2008 het besluit nam om ‘t Barre Land te verlaten en Wout, Kirsten en Peter samen verder gingen als stichting Rood Noot.

Werkwijze
De kerngroep van Rood Noot combineert naar hartelust verschillende kunstdisciplines en laat bewust haar eigen activiteiten en die van haar gastkunstenaars in elkaar overlopen. Door te combineren ontstaan raakvlakken waarin hele nieuwe werelden te ontdekken zijn, voor zowel de bezoekers als de makers. Een zoektocht waarin het stellen van vragen altijd de voorkeur geniet boven het geven van antwoorden. Niet zelden leiden voorstellingen weer tot nieuwe initiatieven en worden oude stukken hernomen of herschreven. Zo draagt alles dat op Rood Noot gebeurt bij aan een zich voortdurend ontwikkelend totaalkunstwerk.

Omgeving
De bijzondere locatie van Rood Noot biedt ruimte aan een manier van werken die zich zowel binnen als buiten afspeelt en zo beïnvloed wordt door de ontwikkelingen van de omgeving – zowel van de natuur en de seizoenen als van de zich sterk ontwikkelde infrastructuur rondom het stadserf. De hectiek van een mensenleven en de trage ontwikkeling van de natuur staan hier naast elkaar en vinden beiden hun weg in de voorstellingen die ontstaan.

Roodnoot_Tafels_DaniilCharms(Baldwin_Henderson)Gastkunstenaars
Als je in de tuin niet snoeit of wiedt houd je misschien uiteindelijk één plant over. Door het erf te onderhouden, houden de kunstenaars verschillende soorten bloemen en planten in stand en voegen ze nieuwe toe. Het kernteam van Rood Noot kijkt op dezelfde manier naar de kunstenaars die op Rood Noot werken. In de samenstelling van de programma’s stellen zij zich voor de uitdaging om nieuwe en oude kunstenaars samen te laten werken, confrontaties aan te laten gaan en samen een grond te vinden voor nieuwe projecten. Dit vereist van de kunstenaars die te gast zijn een open onderzoekende mentaliteit, een fundamentele interesse in het erfgoed dat het stadserf is, en de ambitie om zich aan de plek en de mensen te verbinden, in plaats van langs te waaien. Rood Noot is dus nadrukkelijk geen neutraal podium waar groepen of acts geprogrammeerd worden, en kan ook niet worden gehuurd.

Naam
Toon en Door waren twee voormalige eigenaren van het stadserf. Hun namen prijken in omgekeerde volgorde nog steeds op de ingang.