jan ter gouw – 1871

Een der vrolijkste en liefelijkste volksvermaken van den ouden tijd was het Meifeest, waar nog slechts hier en daar eenige schrale overblijfsels van te vinden zijn. Aan ‘t Meifeest schijnt ook de smet van dronkenschap en zwelgerij, die zoo menig ander volksvermaak ontcierde, niet, of althans niet in die mate, gekleefd te hebben, want men vindt daarbij wel melding van kransen en dansen, van zingen en springen, van kussen en stoeijen, maar van geen bacchanalia.