na de vakantie (zomer 2011)

Er is begonnen met de restauratie van de bijgebouwen: de eerste stap is gezet door asbest te verwijderen van een gedeelte van het dak van de grote schuur.
Daans Proeftuin is bij wijze van spreken ontploft. De aardappels verdringen de baslicum en de tomaten nemen een gehele bak over.
Opname woensdag 10 augustus 2011