oude meesters – thomas bernhard

‘Juist toen mijnheer Reger van plan was geweest de directie | en dat wil zeggen de directrice | op de hoogte te brengen van de slechte toestand | van de zitbankovertrekken in de zalen | en haar zo mogelijk ertoe te overreden nieuwe | zitbankovertrekken te laten vervaardigen | werden de zitbanken nieuw overtrokken | en bijzonder smaakvol.’