Tag Archives: paradesa

uit: minnebrieven van multatuli

Aan Tine

Lieve beste Tine, mijn Tine! Ik ben verliefd, en heb haast u dat te zeggen. Ik weet niet waar zij woont, maar mijn brief zal terecht komen, want Tine, ik heb haar geschreven. Nee, vlees voor kinderen behoeft niet alle dagen … de kinderen in ’t Burgerweeshuis zien er heerlijk uit, ondanks dat zij zelden vlees eten. En zij hebben niet eens een wei voor ’t huis, met bloemen en koeien er in, zoals onze kinderen.

Een idee! Ik hoop dat Fancy niet antwoordt. Dan heb ik een ongelukkige liefde, die ik beschrijven zal voor wat biefstuk. Heine deed dat ook. Hij leefde een rond jaar van de hartziekte die hem doodde.

Ik hoop dat ze niet antwoordt. Dag mijn Tine.

PARADESA 18 19 20 december ROOD|NOOT

Het woord paradijs werd voor zover dat is na te gaan voor het eerst gebruikt door de oosterse historicus Xenophon, die daarmee de prachtige parken van de Perzische koningen en vorsten beschreef, de Paradeisos. Het oud-Perzische woord voor paradijs is paridæza, in het Grieks vertaald als peri (eromheen) teichos (muur). Uit het vroeg-Indisch is dit paradesa: para: over, voorbij en desa: land, dus het buitenland. Het paradijs werd vroeger gezien als een exotisch land. Het woord paradijs heeft dus waarschijnlijk geen religieuze oorsprong, maar het begrip heeft wel een veelomvattende religieuze betekenis erbij gekregen.