thomas bernhard in 1987

‘Ik kan urenlang aan het raam staan | en omlaag kijken naar de straat | en sla de mensen gade | en vraag me af wat deze mensen zijn | wat hen daar beneden op straat beweegt | aan de gang houdt | dat is om zo te zeggen mijn hoofdbezigheid.’

[uit: Oude Meesters van Thomas Bernhard]