knut hamsun – fragment (mysteriën)

‘[…] Een groot man! Hoeveel grote mannen zijn er in de wereld? Eerst heb je de grote mannen in Noorwegen, die zijn het grootst. Dan heb je de grote mannen in Frankrijk, in het land van Hugo en de schrijvers. Dan heb je de grote mannen ver weg in het rijk van Barnum. En al die grote mannen balanceren rond op een aardbol die in verhouding tot Sirius niet groter is dan de rug van een luis. Maar een groot man is geen klein man, een groot man woont niet in Parijs, hij bewoont Parijs. Een groot man is zo hoog verheven dat hij zichzelf over het hoofd kan kijken. […]’


uit: Knut Hamsun Mysteriën 1892