Tag Archives: leidsche rijn

teken de petitie HANDEN AF VAN CULTUUR IN LEIDSCHE RIJNDe Gemeente Utrecht vindt het nodig drastisch op het cultuurbudget te bezuinigen. Dit geldt ook voor Leidsche Rijn (officieel wijken 9 en 10) waar überhaupt nauwelijks in cultuur is geïnvesteerd. Ondanks de grootse ambitie van het college voor de nieuwe wijk Leidsche Rijn past kunst en cultuur niet op hun prioriteitenlijstje.

DE PETITIE IS EEN INITIATIEF VAN CULTUUR19 en wordt onderschreven door DE MAAN & ROOD|NOOT

persbericht:

Utrecht, 25 september 2009

Cultuurbudget dreigt te verdwijnen uit Leidsche Rijn

Op maandag 21 september presenteerde het college haar begrotingsvoorstellen voor 2010. Een van de voorstellen is een drastische verlaging van het budget voor het op peil brengen van culturele voorzieningen in Leidsche Rijn. Cultuur19 roept alle inwoners en culturele ondernemers in Leidsche Rijn op zich uit te spreken tegen deze plannen en de petitie ‘Handen af van cultuur in Leidsche Rijn!’ te ondertekenen.

Wijkbewoners, culturele organisaties en de gemeenteraad oordeelden twee jaar geleden al dat de culturele voorzieningen niet beantwoordden aan de vraag en dat extra investeringen dringend nodig waren om de voorzieningen op niveau te brengen. Er leek budget beschikbaar te komen en er zijn door culturele ondernemers uit Leidsche Rijn plannen ontwikkeld die op uitvoering wachten. Door de voorstellen van het College dreigen deze budgetten nu bijna geheel te verdwijnen. “Met deze plannen wordt een streep gehaald door twee jaar werk en wordt het gat met de binnenstad alleen maar groter”, aldus Joost de Groot, directeur van Cultuur19. “Het is nu tijd om groot alarm te slaan. De Paper Dome verdwijnt in 2011 en de theaterzaal in de Cultuurcampus beschikt niet over een programmeringsbudget. Voor het Cultuurhuis Leidsche Rijn dat volgens de planning in 2012 gereed zou moeten zijn is ook nog geen structurele dekking. In een snel groeiend stadsdeel als Leidsche Rijn is dat onacceptabel.”

Leidsche Rijn heeft structurele voorzieningen nodig. Op dit moment liggen er drie kant-en-klare voorstellen voor zulke blijvende voorzieningen, die al in 2010 gerealiseerd kunnen worden, te weten de ontwikkeling van Boerderij Rood | Noot door tg De Maan, de stichting van een Kindervrijstaat op het terrein rondom het Gebouw van Via Vinex en een productiekern voor jongerencultuur in Den Hoet van Cultuur19.

Op dinsdag 6 oktober worden de plannen besproken in de openbare raadinformatieavond. Bezorgde inwoners en culturele organisaties kunnen zich uitspreken door hierbij aanwezig te zijn, de online petitie te ondertekenen of een actiebriefkaart te sturen naar wijkwethouder van Leidsche Rijn Harrie Bosch. De briefkaarten kunnen worden opgevraagd bij Cultuur19 op (030) 6703122. De petitie wordt 6 oktober aangeboden aan wethouder Floris de Gelder van cultuur. Een directe link naar de petitie is te vinden op:


TEKEN!