franz kafka

“‘Ach,’ zei de muis, ‘de wereld wordt iedere dag nauwer. Eerst was hij zo enorm dat ik er bang voor was. Ik liep verder en was blij dat ik links en rechts in de verte eindelijk muren zag, maar die lange muren snellen zo vlug op elkaar toe, dat ik al in de laatste kamer ben, en daar in de hoek staat de val, waar ik in loop.’
‘Je hoeft alleen maar van richting te veranderen’, zei de kat en at haar op.”

Franz Kafka ‘Een kleine fabel’ (1920)